Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 1/05/2020/SP212/P

W wyniku analizy nadesłanych ofert Komisja odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania

nr 1/05/2020/SP212/P podjęła decyzję o udzieleniu zamówienia firmom, których oferty spełniały kryteria

i otrzymały najwyższą liczbę punktów oferując najniższą cenę oraz najkrótszy termin dostawy:

 

W części 1. firmie:

E-deal Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wodna 11/13, 90-001 Łódź

Cena oferty brutto: 107 126,36 zł

Data wpłynięcia oferty: 2.06.2020, godz.: 8:22, e-mail

 

W części 2. firmie:

Desico sp. z o.o., ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Cena oferty brutto: 11 794,50 zł

Data wpłynięcia oferty: 2.06.2020, godz.: 10:00, e-mail

 

W części 3. firmie:

E-deal Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wodna 11/13, 90-001 Łódź

Cena oferty brutto: 2 519,53 zł

Data wpłynięcia oferty: 2.06.2020, godz.: 8:22, e-mail

 

wytworzył: Mikołaj Janic

odpowiada: Katarzyna Wolska-Kumosińska


Metryka strony i historia zmian