Ogłoszenie o zmianie wyniku postępowania nr 1/09/2020/SP212/P

Po ogłoszeniu wyniku postępowania w dniu 3.11.2020, do Zamawiającego wpłynął mail do firmy Desico sp. z o.o., ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław z informacją o odstąpieniu od realizacji zamówienia w cz. 2. przedmiotu zamówienia w związku z niespodziewanym wzrostem cen oferowanego sprzętu.
Ponieważ w cz. 2 nie ma alternatywnych ofert spełniających kryteria, komisja postanowiła unieważnić postępowanie w części 2.

Metryka strony i historia zmian