ZAPYTANIE CENOWE / ROZEZNANIE RYNKU NR  1/03/2021/SP212/P

na dostawę doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 212 w Łodzi, niezbędnego do realizacji projektu pn. : „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00

Załączniki:

wytworzyła: Marta Janic

odpowiada: Katarzyna Wolska-Kumosińska


Metryka strony i historia zmian