Zapytanie ofertowe nr 1/05/2020/SP212/P na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi multimedialnych, dodatków multimedialnych oraz sprzętu doposażeniowego i osieciowania TIK do Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2020/SP212/P na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi multimedialnych, dodatków multimedialnych oraz sprzętu doposażeniowego i osieciowania TIK do Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00

 

Wytworzył: Mikołaj Janic

Odpowiada: Katarzyna Wolska-Kumosińska

 

wzór umowy

załącznik nr 1. - Formularz ofertowy do zapytania 1-05-2020-SP212-P

załącznik nr 2. - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

załącznik nr 3. - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

zapytanie ofertowe 1-05-2020-SP212-P, TIK


Metryka strony i historia zmian