Zapytanie ofertowe nr 1/09/2020/SP212/P

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2020/SP212/P na zakup sprzętu komputerowego,
oprogramowania, narzędzi multimedialnych, dodatków multimedialnych oraz
sprzętu doposażeniowego i osieciowania TIK do Szkoły Podstawowej nr 212 przy
MOS nr 3 w Łodzi niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Wsparcie,
rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi", nr umowy:
RPLD.11.01.02-10-0096/18-00.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1-09-2020-SP212-P, TIK,

Załącznik nr 1. - formularz ofertowy do zapytania 1-09-2020-SP212-P.

Załącznik nr 2. - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Załącznik nr 3. - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

Wzór umowy.

 

Wytworzył: Marta Janic

Odpowiada: Katarzyna Wolska-Kumosińska


Metryka strony i historia zmian