Zapytanie ofertowe nr 1/11/2020/SP212/P

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2020/SP212/P na dostawę specjalistycznego sprzętu
doposażeniowego z obszaru SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) i SPR
(Specjalnych Potrzeb Rozwojowych) do Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3
w Łodzi niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. : "Wsparcie,
rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi", nr umowy:
RPLD.11.01.02-10-0096/18-00

Wytworzyła: Marta Janic
Odpowiada: Katarzyna Wolska-Kumosińska

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór umowy


Metryka strony i historia zmian