Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 3

w Łodzi

 

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na której znajdziecie Państwo informacje o statusie prawnym oraz zasadach funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii MOS Nr 3 w Łodzi.

Na stronie BIP MOS Nr 3 w Łodzi publikowane są wyłącznie informacje publiczne.

Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3 w Łodzi udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej – BIP MOS Nr 3 w Łodzi.

Standardy tworzenia i prowadzenia stron BIP określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Na stronie BIP MOS Nr 3 w Łodzi nie zamieszcza się reklam, materiałów o charakterze komercyjnym oraz informacji zawierających niewyjaśnione skróty.

Dane podmiotu

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3 w Łodzi

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 36

tel/fax: 42 633 14 85

tel. kom.:

e-mail: kontakt@mos3.elodz.edu.pl