Polityka prywatności

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową.

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi w Łodzi, reprezentowany przez jego Dyrektora.

W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia ochrony danych Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych; jest nim Dariusz Tyszka, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod.mos3@cuwo.lodz.pl.

Dane osobowe przetwarzane w następujących celach: do administrowania stroną, zarządzania jej treścią, i prowadzenia statystyki odwiedzin.

W związku z logowaniem się Użytkownika na naszej stronie internetowej przetwarzane są następujące dane osobowe: 

  • informacja o używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej,

  • adres IP, z którego loguje się użytkownik,

  • pliki cookies (o których szersza informacja podana jest niżej),

  • nazwa domeny,

  • typ systemu operacyjnego

Dane Użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, upoważnionych do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa, oraz nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • dostępu do własnych danych osobowych,

  • żądania ich sprostowania,

  • żądania ich usunięcia,

  • żądania ograniczenia ich przetwarzania,

  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies

W ramach naszej strony internetowej stosujemy ponadto tzw. pliki cookies, to jest pliki informatyczne, które zapisywane są w pamięci urządzenia końcowego (komputera, laptopa lub telefonu) osoby, odwiedzającej naszą stronę internetową, niezależnie od tego, czy osoba ta się loguje, a przeglądarki internetowe automatycznie umożliwiają przechowywanie zapisanych plików cookies w urządzeniu.

Gromadzone w ten sposób dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów statystycznych, w celu optymalizacji naszej witryny. Nie prowadzimy identyfikacji osób odwiedzających naszą stronę, a zebrane dane identyfikacyjne nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej, w zakresie obsługi plików cookies w taki sposób, aby ich automatyczna obsługa była zablokowana, co jednak spowodować może utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej.

Sposób blokowania plików cookies w poszczególnych przeglądarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  > należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia > należy wybrać odpowiednią opcję.

Microsoft Edge

Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny > Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je > należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka > należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies > należy wybrać odpowiednią opcję.


Metryka strony i historia zmian