Ogłoszenie o zamówieniu na realizację kursów dla nauczycieli - nr postępowania 1/ZP/2020 MOS - postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości 750 000 EURO, na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)

Ogłoszenie 1-ZP-2020 MOS

Załącznik nr 1 OPZ do OOZ MOS

Załącznik nr 2 formularz oferty do OOZ MOS

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy do OOZ MOS

Załącznik nr 4 wykaz osób do OOZ MOS

Załącznik nr 5 wykaz usług do OOZ MOS

Załącznik nr 6 wzór umowy do OOZ MOS

Wytworzył: Marta Janic

Odpowiada: Katarzyna Wolska-Kumosińska

 

 


Metryka strony i historia zmian