Zapytanie ofertowe nr 4/05/2021/SP212/P

Zapytanie ofertowe nr 4/05/2021/SP212/P na dostawę specjalistycznego sprzętu doposażeniowego z obszaru SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) i SPR (Specjalnych Potrzeb Rozwojowych) do Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi niezbędnego do realizacji projektu pn. : „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00

Załączniki:

 

wytworzyła: Marta Janic

odpowiada: Katarzyna Wolska-Kumosińska


Metryka strony i historia zmian