Sprostowanie do postępowania 1/ZP/2020 MOS 3.

dotyczy: postępowania o wartości nie przekraczającej równowartości 750 000 Euro, na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację kursów dla nauczycieli – nr postępowania 1/ZP/2020 MOS.

Treść sprostowania


Metryka strony i historia zmian