Zmiana informacji o wyniku postępowania nr 1/05/2020/SP212/P

W części I:

W wyniku ponownej analizy nadesłanych ofert w zakresie części 1, Komisja odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania nr 1/05/2020/SP212/P podjęła decyzję o unieważnieniu wyboru oferty z dnia 17. 06. 2020r. 

Ponowna analiza ofert wykazała, że oferty wykonawców:

  • Kserkom Tomasz Zmarzły, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów,
  • Biuro Inżynieryjne Marten, Marcin Puźniak, 58-405 Krzeszów, Gorzeszów 19,
  • E-deal Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wodna 11/13, 90-001 Łódź

nie odpowiadają treści zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części 1, pkt 7 - Komputer przenośny dla nauczyciela, oraz pkt. 10. – komputer przenośny dla ucznia ze względu na niespełnienie parametru „wbudowany napęd optyczny z funkcją nagrywarki”.

W/w oferty przedstawiają sprzęt niezawierający wbudowanego napędu optycznego, co stoi w sprzeczności z treścią warunków zapytania ofertowego, a także wyjaśnień udzielonych na złożone zapytania (opublikowane w dniu 28. 05. 2020r.)

W związku z powyższym, wskutek ponownej oceny ofert Zamawiający w zakresie części 1 uznał za najkorzystniejszą ofertę Desico sp. z o.o., ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, która jednak przedstawiała cenę znacznie przekraczającą kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

Ze względu na brak możliwości zwiększenia tej kwoty, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w tej części.

 

W części II:

W związku z wyrażoną przez wykonawcę Desico sp. z o.o., ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław pismem z dnia 18. 06. 2020r. odmową zawarcia umowy w zakresie części 2, oraz ceną drugiej w kolejności oferty tj. E-deal Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wodna 11/13, 90-001 Łódź, która przekraczała znacznie kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia przy braku możliwości zwiększenia tej kwoty, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w tej części.

 

 

Wybór oferty w części nr 3 pozostaje bez zmian.

 

Wytworzył: Mikołaj Janic

Odpowiada: Katarzyna Wolska-Kumosińska


Metryka strony i historia zmian